Allianz Tower

Kiralık - Plaza Ofisi

Konumu, altyapısında kullandığı üstün teknolojisi, sosyal imkanları ve A+ sınıf ofis çözümleriyle Rönesans’ın vizyonunu ortaya koyuyor.

Mimari yapısındaki farklılığıçevreye duyarlı mühendislik yaklaşımı, ileri enerji tasarrufu ve insan odaklı mimarı yaklaşımıyla ofis çalışanlarının verimine ciddi ölçüde katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi Allianz Tower’da yer alan Allianz Türkiye Ofisi’nde LEED standartları uygulanıyor
Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde çevre dostu / sürdürülebilir bina oluşumlar önemli bir hal almaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta, ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bütün bunların ışığında ortaya çıkan, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriteri gerçekleştiren binalar LEED Sertifikası almaya hak kazanır.
Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi olan Allianz Tower içinde konumlanan ve bu kriterlere uygun olarak tasarlanmış olan Allianz Türkiye ofisi de, kriterlerine uygun yapısı ile dünyadaki sayılı ofis projelerinden birisi olarak LEED for Commercial Interiors (Ticari İç Mekanlar) kategorisinde “Altın” seviyesinde sertifika almaya hak kazanmıştır.
Allianz ofisinin tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlanarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önlenmiş, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde kullanıcı konforu artırılırken bina işletim giderleri düşürülmüştür.

Benzer Ofisler